pvc závesy, kyvné dvere, predelenie priestoru

PVC ZÁVESY - PRUŽNÁ OCHRANA - PREDELENIE PRIESTOROV - TEPELNOIZOLAČNÉ CLONY


Produkty
Služby
Obrázky
Začiatok
Kontakt

PREDELENIE PRIESTOROV

pre obchod a priemysel, sklady, veľkosklady ovocia a zeleniny, potravín, výrobné priestory, technologické pracoviská ...

Predelenie priestoru sa realizuje z pvc-lamelových pásov alebo širokých a mäkkých pvc-panelov s oceľovým závesným systémom. Poskytuje účinnú ochranu proti hluku, prachu, chladu a prestupu tepla pre separované priestory.

Použitie:
Predelenie priestoru pre priemysel a obchod - sklady ovocia a zeleniny, chladiarenské časti, vymedzenie priestoru priemyselných technologických pracovísk, obrábacích centier, strojovní, manipulačných priestorov a pod.

ďalšie obrázky

Charakteristika: